Information om AdBlue

Vad är AdBlue®?

Enkelt uttryckt, AdBlue is a 32.5% karbamidlösning i avjoniserat vatten som används i många fordon i kommersiellt syfte i Europa. AdBlue är nödvändig för att, i avgassystemet installerad, avancerad föroreningskontrollteknik kallad selektiv katalytisk reduktion, eller SCR, ska fungera korrekt. Till skillnad från diesel, är AdBlue en klar, giftfri vätska som är ofarlig att hantera och som inte förorenar miljön. AdBlue är inte ett bränsle eller en bränsletillsats.  

AdBlue är en lösning som görs enligt exakta specifikationer och tillverkas enligt DIN 70070 och ISO 22241 standarder.

Vem behöver AdBlue®?

Nuförtiden krävs AdBlue i de flesta tunga dieseldrivna fordon (lastbilar, linjebussar och turistbussar) som är inköpta efter oktober 2006.  

För att kunna upppfylla Euro IV och V utsläppsgränser, erbjuder alla Europas stora lastbilstillverkare i större eller mindre utsträckning fordon som är utrustade med SCR. Dock är MAN och Scania inriktade på en alternativ teknik kallad EGR (återcirkulation av vevhusgaser), som inte kräver användning av AdBlue och har utrustat de flesta av sina modellserier enligt denna teknik.  

Det är viktigt att se till att AdBlue är påfyllt. Om AdBlue-behållaren är tom kommer fordonets kontrollsystem att sänka motorns drivmoment. Med detta säkerställs att fordonets NOx-utsläpp hålls lägre än det föreskrivna gränsvärdet.

Våra sponsorer