Lagring och hantering

Lagring och hantering

Det är av yttersta vikt att AdBlues renhet säkerställs genom hela leveranskedjan samt när det lagras på åkeriet. Därför är det avgörande att AdBlue transporteras och lagras på ett sätt som uppfyller CEFIC riktlinjerna från Europeiska kemindustrirådet (CEFIC). Vid lagring på åkeriet, är det viktigt att AdBlue inte hälls från IBCs eller bulktankar till mindre behållare därför att SCR-katalysatorer är känsliga för många sorters föroreningar - särskilt mineraljoner - och kan skadas oåterkalleligt. Om skada uppstått genom felhantering av AdBlue, är det troligt att fordonets garanti blir ogiltig.  

I viss utsträckning är AdBlue känslig mot extrema temperaturer, både värme och kyla. Lösningen fryser vid -11°C. Andelen karbamid kan minska om temperaturen överstiger 30°C. Det måste dock påpekas att AdBlue inte förstörs om den fryser, upptinad behåller den både koncentrationen och kvaliteten. I områden där temperaturen ofta överstiger 30°C (Grekland, Spanien etc.) är det nödvändigt att säkerställa att lösningen inte lagras i direkt solljus.  

Lastbilarna och större utrustningsinstallationer är försedda med uppvärming som minimerar risken för att AdBlue fryser.


Längs vägen-påfyllningsmetod

 

An example AdBlue canister Behållare

Man kan köpa AdBlue på behållare på mer än 5000 bensinstationer, godsterminaler eller från auktoriserade återförsäljare runt om i Europa. Dessa behållare används som regel i nödfall och innebär merkostnader på grund av sin storlek. Förpackningar finns i storlekarna 5L, 10L och 18L.

 

An example AdBlue pump Pump

Man kan köpa AdBlue i lös mängd från pumpar som numera finns på ett växande antal stationer i Europa. Oljebolagen har på vissa truck stops installerat AdBlue-pumpar invid dieselpumparna, så att man kan fylla på AdBlue medan man tankar diesel.


Direktleverans till åkeriet-metod

 

An example AdBlue IBC IBC

Om man väljer direktleverans till åkeriet, används medelstora bulkbehållare (IBCs). Detta är en standardiserad metod för lagring och transportering av vätskor som används inom kemindustri. IBCs rymmer 1000L AdBlue och priset blir betydligt lägre jämfört med det som man betalar när man köper vid vägen. Dessutom kräver IBCs inte någon permanent installation. Därför är denna metod den mest populära inom transportindustrin.

 

An example AdBlue Mini Bulk container Minibulksystem

Ett minibulksystem är en fast installation på transportföretagets depå. Typiska minibulksystem har kapacitet på mellan 4000 och 7000 liter och påfyllning görs av en AdBlue-tillverkare. Tack vare inköpskvantiteten blir kostnaden per liter lägre jämfört med andra metoder. Dock är utrustningen dyr, den kräver installation och underhåll.

Våra sponsorer