Vad är SCR?

Vad är SCR?

SCR, eller selektiv katalytisk reduktion, är en teknik för utsläppsreducering som först användes i kolkraftverk för att rena avgaserna från kväveoxider (NOx). Under 2006 började denna teknik framgångsrikt användas i tunga dieselfordon på Europamarknaden, och gjorde det möjligt att klara Euro IV och V gränsvärden.  

An example SCR engine

Ett SCR-system använder AdBlue och en vanadin- eller oädelmetall-katalysator monterad i fordonets ljuddämpare, som bryter ner NOx till vattenånga och atmosfäriskt kväve. Denna reaktion sker nedströms om motorn i avgassystemet och är känd som "efterbehandling". Till skillnad mot den alternativa EGR-tekniken, som används mest av MAN och Scania, tacklar SCR problemet utanför motorn och kan nå mer än 80% reducering av NOx, med motorn konfigurerad för maximal effektivitet. Med motorn inställd för maximal effektivitet, är det möjligt att spara 3-5% bränsle, vilket ger åkerierna möjlighet att spara tusentals kronor i bränslekostnader.


Endast SCR erbjuds i alla

•  Daimler (Mercedes)  
•  DAF  
•  Iveco  
•  Renault Trucks


EGR & SCR finns i

•  MAN  
•  Scania  
•  Volvo


Vad är Euro IV och V?

Europeiska kommissionen sätter gränser för farliga förorenande ämnen - inklusive NOx och partiklar - i dess Euro IV och V lagstiftning. Lagstiftningen är obligatorisk och sätter gränser för avgaser från alla fordon tyngre än 3.5 ton och som är registrerade efter det datum då lagstiftningen trädde i kraft. Euro IV började gälla i oktober 2006 och gäller nu för alla nyregistrerade fordon inom Europeiska unionen. Euro V kommer att träda i kraft i oktober 2009.

Våra sponsorer