Friskrivningsklausul

Användningen av webbplatsen www.findadblue.com ("webbplatsen") lyder under följande villkor. Referenser till Integer Research betyder Integer Research Limited, dess anställda, chefer, företrädare och informationslämnare.  

Integer Research gör allt för att försäkra sig om att informationen på webbplatsen är korrekt. I så full utsträckning som lagen tillåter friskriver sig Integer Research alla garantier, åtaganden, representationer och skyldigheter av alla slag som rör sådan information, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantier som finns för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, icke-överträdelse, kompatibilitet, säkerhet och korrekthet.  

Utom i de exempel som ges nedan kan Integer Research inte i något fall hållas ansvariga via kontrakt eller åtalbar handling (inklusive försumlighet) eller för brott mot lagstadgad plikt eller på något annat sätt för förlust eller skada som härrör från användning (eller avsaknad av möjlighet till användning) av den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, förlorad inkomst, dataförlust, goodwillförlust och indirekt eller påföljande förlust.  

Integer Research lämnar inga garantier för att de funktioner och det material som finns på webbplatsen finns tillgängliga utan avbrott eller fel, att defekter korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fria från virus eller representerar fullständiga funktioner, korrekthet eller pålitlighet för funktionerna eller materialet. Information som hämtas från webbplatsen bör granskas fristående innan den kan anses som tillförlitlig.  

Webbplatsen tillhandahålls utan godkännande från något organ, företag eller någon organisation som finns tillgängliga via webbplatsen. Integer Research styr inte över webbplatser som kan nås via länkar från webbplatsen och tar inte något ansvar för det innehåll som finns på sådana webbsidor, eller för tillgängligheten.  

Integer Research kan komma att ändra de här villkoren eller webbplatsen när som helst.  

Ingenting i den här friskrivningsklausulen undantar Integer Research från ansvaret för bedrägerier, dödsfall eller personskador som uppkommer på grund av Integer Researchs underlåtenhet.  

De här villkoren och din användning av webbplatsen lyder under och är konstruerade i enlighet med de lagar som gäller i England. Eventuella tvister som uppstår lyder uteslutande under jurisdiktionen i engelska domstolar.

Våra sponsorer